660 491 915
  • ZdroWiem! (Zostań swoim Rzecznikiem Praw Pacjenta) kampania społeczna mająca na celu poprawienie relacji na ,,linii" pacjent - służba zdrowia, zwiększenie zaufania pacjentów do konkretnych placówek medycznych w mieście. Zwiększenie świadomości pacjentów w temacie zarówno ich praw, jak i obowiązków. Informacja o zasadach funkcjonowania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz opieki nocnej w danej miejscowości.
  • BbB! (Budżetówka bez Bólu!) kampania mająca na celu poprawę wizerunku jednostek budżetowych wśród mieszkańców miast i gmin. Kampanie społeczne edukujące i pomogające ,,petentom", ,,pacjentom" oraz wszystkim mieszkańcom w kontaktach z instytucjami budżetowymi. Edukacja poprzez spotkania, konferencje, przyjazne tablice informacyjne, oraganizowanie punktów pomocy ,,petentowi" lub ,,pacjentowi" w danych jednostkach, analiza potrzeb i luk w danych instytucjach, badania ankietowe przeprowadzane na zlecenie miast i gmin w wyżej opisanych obszarach.