660 491 915

ASERTYWNOŚĆ DLA OPORNYCH

ASERTYWNOŚĆ I OBRONA PRZED MANIPULACJAMI

INTENSYNE, 6 - GODZINNE SZKOLENIE I TERNING.

Osoby zatrudnione w instytucjach takich jak: miejskie ośrodki pomocy społecznej, domy opieki, jednostki służby zdrowia, instytucje zarządzające lokalami socjalnymi, kuratorzy sądowi, czy pracownicy urzędów pracy, urzędów skarbowych, zmagają się ze stresem związanym z kontaktem
z tzw. ,,trudnymi klientami". 
Zdarza się to znacznie częściej, niż w innych jednostkach i firmach, których funkcjonowanie również opiera się na bezpośrednim kontakcie z ludźmi. Podczas obsługi klienta/petenta/podopiecznego/pacjenta zdarzają się sytuacje konfliktowe i nieporozumienia. To, w jaki sposób pracownik zareaguje w danej sytuacji, w dużej mierze determinuje nie tylko poziom zadowolenia obsługiwanej osoby, ale i komfort psychiczny samego pracownika.

Konsekwencją nieprawidłowych reakcji, zwłaszcza utrwalonych, wielokrotnie powtarzanych, staje się negatywna opinia klientów/petentów/podopiecznych/pacjentów, zła opinia społeczna na temat danej instytucji, negatywny "marketing szeptany" i, co ważne, niezadowolenie z pracy samych pracowników, wypalenie zawodowe, brak satysfakcji, poczucie klęski, a nawet depresja i choroby będące następstwem długotrwałego stresu oraz częste korzystanie ze zwolnień lekarskich.

Niniejsze szkolenie dedykowane jest osobom, które chcą skutecznie radzić sobie w tego typu trudnych sytuacjach. Trening polega na budowaniu wewnętrznej pewności siebie, wzmacnianie umiejętności działania pomimo trudności oraz radzenie sobie z przeszkadzającymi emocjami. Kładziemy nacisk na umiejętność budowania relacji z petentami/podopiecznymi/pacjentami/klientami oraz asertywnego wyrażania się w sytuacjach nacisku i stresu w sytuacjach zawodowych. Trening pozwoli na podniesienie umiejętności wyrażania spokojnych komunikatów oraz opanowania emocji, tak aby kreować profesjonalizm całej organizacji i nie ponosić szkód zdrowotnych.

INWESTUJĄC W SZKOLENIE OTRZYMUJESZ:

 • Udział w 6 - GODZINNYM szkoleniu i TRENINGU ASERTYWNOŚCI oraz technik wspomagających zarządzanie stresem i sposobów na radzenie sobie z wypaleniem zawodowym.

 • Wysoką jakość obsługi i praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów.

 • Komplet materiałów szkoleniowych.

 • Imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz zakres merytoryczny programu.

 • Pełen dzień szkoleniowy (od 9.00 do 15.00)

 • Poczęstunek, napoje oraz nieograniczony serwis kawowy

 • Dodatkowe atuty to: praca w małych grupach 
  i niska cena szkolenia.
Trener: dr Monika Polaczek

Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, certyfikowany coach - Akademia Profesjonalnego Coachingu akredytowana przez Noble Manhattan Coaching. Jako adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego wykładała filozofię, coaching oraz artcoaching. Prowadziła także zajęcia z etyki i deontologii zawodów medycznych, filozofii oraz komunikacji interpersonalnej dla studentów w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, gościnnie na Uniwersytecie Warszawskim oraz wykładała na Uniwersytecie III Wieku pod patronatem Wyższej Szkoły Humanitas. Wieloletni praktyk w budżetówce -7 lat na stanowisku kierowniczym, 8 lat jako ,,szeregowiec" budżetówki, 10 lat praktyki jako trener i wykładowca. Zna realia ,,budżetówki" zarówno od strony pracownika, menadżera zespołu, jak i trenera i szkoleniowca.

Od 18 lat pracuję w budżetówce, jestem także autorką strony na Facebook'u ,,Robię w budżetówce", która skupiła w krótkim czasie społeczność około 50 tysięcy osób, chcących dokonać jakiejś zmiany w swoim życiu zawodowym. Dlaczego strona stała się tak popularna? Bo rozumiem ,,budżetówkę" i znam ją od podszewki. 

Główne tematy szkolenia:

ODPORNOŚĆ NA STRES I DYSTANS EMOCJONALNY w kontakcie z ludźmi. Podczas tej części pokażemy jak radzić sobie ze stresem, presją i umiejętnie zarządzać stanami emocjonalnymi swoimi oraz ludzi w naszym otoczeniu. Pokażemy jak traktować krytykę/atak, by nie oddziaływała na nas samych negatywnie. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak w praktyce hamować negatywne emocje dzięki umiejętności samokontroli.

TRUDNY KLIENT/PETENT/PACJENT CZY TRUDNA SYTUACJA? Na podstawie praktycznych ,,case study" Uczestnicy szkolenia dowiedzą się dlaczego bywamy emocjonalni oraz jakimi metodami łagodzić konflikty.

ASERTYWNOŚĆ to nie tylko umiejętność mówienia ,,nie". Podczas tej części zajęć, porozmawiamy o postawie asertywnej w kontakcie z klientem, podopiecznym, pacjentem, który jest agresywny, zachowuje się w sposób niekulturalny i np. grozi konsekwencjami. Uczestnicy dowiedzą się jak zwiększyć pewność siebie w takich sytuacjach i jak stawiać granice przy jednoczesnym okazaniu szacunku i zrozumienia klientowi.

ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI PROBLEMOWYCH I TECHNIKI REAKCJI NA ZASTRZEŻENIA. Celem warsztatu jest wypracowanie wzorców zachowań. Zaprezentujemy asertywne techniki reagowania takie jak: ,,asertywne jiu-jitsu"; ,,technika 4 kroków - model stawiania granic"; ,,zamglenie"; ,,asertywna odmowa"; ,,technika zrozumienia"; ,,technika przeramowania"; ,,zdarta płyta"; i inne, które stanowią przykłady praktycznych i skutecznych narzędzi w kontakcie z ludźmi.

Czego się nauczysz?

 • Wyznaczać granice chroniące nasz komfort - szczególnie w sytuacji, gdy ktoś prosi nas o pomoc, wsparcie lub wykonanie polecenia.

 • Zachowywać się naturalnie dla siebie i czuć się z tym komfortowo.

 • Egzekwować polecenia, potrzeby i oczekiwania w stosunku do współpracowników, jak i podwładnych/przełożonych/petentów/pacjentów/podopiecznych, jednocześnie dbając o relację z drugą stroną.

 • Wyrażać własne zdanie w sytuacjach, w których czujesz obawę, których unikasz lub w których reagujesz nerwowo (np. spotkania zespołowe, spotkania kadry kierowniczej), w sposób, który będzie budować autorytet i sprzyjać relacjom interpersonalnym.

 • Wpływać na zmiany zachowania innych w sposób etyczny i bez zbędnych konfliktów.

 • Reagować w sytuacjach zaskakujących, konfliktowych zyskując szacunek, wzajemne zrozumienie i chroniąc chęć do współpracy z każdej strony.


Zapytaj o wycenę: robiewbudzetowce@gmail.com

(minimalna ilość uczestników - 8 osób)